فرزندپروری
29%
تخفیف

آموزش مدیریت والدینی (PMT) : آموزش فرزندپروری

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ سرفصل های آموزش مدیریت والدینی (PMT) : آموزش شیوه های تربیت…

2,500,000 تومان
خانواده درمانی ساختاری
29%
تخفیف

خانواده درمانی ساختاری

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
خیانت
29%
تخفیف

درمان خیانت و پیمان‌شکنی زناشویی

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری مدل نظری درمان یکپارچه نگر ارزیابی بالینی صورت بندی…

2,500,000 تومان
29%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری استرس پس از سانحه (PTSD)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ سرفصل های درمان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) مبانی نظری…

2,500,000 تومان
اضطراب
29%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی درمان رویارویی، مدل هافمن…

2,500,000 تومان
اضطراب فراگیر (GAD)
29%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری اضطراب فراگیر (GAD)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
افسردگی
29%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری افسردگی

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ سرفصل های درمان شناختی رفتاری افسردگی مبانی نظری چیستی افسردگی مدل…

2,500,000 تومان
پنیک
29%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟  سرفصل های درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا مبانی نظری درمان…

2,500,000 تومان
وسواس
29%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری وسواسی جبری(OCD)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ سرفصل های درمان شناختی وسواسی جبری مدل های تبیینی و نظری…

2,500,000 تومان
وکسلر
94%
تخفیف

دوره اجرا و تفسیر آزمون هوشی وکسلر کودکان و نوجوانان-نسخه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ ارزیابی بالینی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که یک…

1,500,000 تومان
دوره جامع خانواده (CFC)
24%
تخفیف

دوره جامع خانواده (CFC)

بدون امتیاز 0 رای
9,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مشاوره ازدواج مشاوره و درمان شکست عاطفی/عشقی (سندرم ضربه عشق) زوج…

9,500,000 تومان
افسردگی، اضطراب
24%
تخفیف

دوره جامع درمان شناختی رفتاری (CBT)

بدون امتیاز 0 رای
9,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا درمان شناختی رفتاری افسردگی  درمان…

9,500,000 تومان
40%
تخفیف

دوره حساس سازی پنهان

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره حساس سازی پنهان از سلسله دروس فنون درمان

450,000 تومان
38%
تخفیف

دوره صورت بندی موردی شناختی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

دوره آموزشی صورتبندی موردی از سلسله دروس کاربردی ارزیابی بالینی

480,000 تومان
35%
تخفیف

دوره فعال سازی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

دوره فعال سازی رفتاری از سلسله دروس فنون درمانی و مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی است.

550,000 تومان