31%
تخفیف

دوره مصاحبه تشخیصی

بدون امتیاز 0 رای
680,000 تومان

دوره مصاحبه تشخیصی از سلسله دورس ارزیابی بالینی

680,000 تومان
پایان نامه
33%
تخفیف

دوره مقاله نویسی و نگارش پایان نامه

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ در این دوره اصول و راهبردهای نگارش پروپزال یا طرح پژوهشی،…

1,000,000 تومان
35%
تخفیف

دوره مهارت های ارتباطی

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

دوره مهارت های ارتباطی از سلسله دروس فنون درمان و از مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی است.

550,000 تومان
40%
تخفیف

دوره مهارت های جرأتمندی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره مهارت های جرأتمندی از سلسله دروس فنون درمان و از مهارت های ده گانه سازمان بهداشت جهانی است

450,000 تومان
زوج درمانی
40%
تخفیف

زوج درمانی شناختی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ سرفصل های زوج درمانی شناختی رفتاری مبانی نظری نظریه شرطی سازی…

1,500,000 تومان
40%
تخفیف

مشاوره ازدواج

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری چرا عاشق می شویم؟ چرا عاشق شخص خاصی می…

1,500,000 تومان
دوره مشاوره و درمان شکست عاطفی/عشقی
40%
تخفیف

مشاوره و درمان شکست عاطفی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری نظریه دلبستگی بالبی: شکل گیری الگوهای دلبستگی نظریه عشق…

1,500,000 تومان