وکسلر
37%
تخفیف

دوره اجرا و تفسیر آزمون هوشی وکسلر کودکان و نوجوانان-نسخه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
950,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ ارزیابی بالینی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که یک…

950,000 تومان

دوره جامع مشاوره ازدواج

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری چرا عاشق می شویم؟ چرا عاشق شخص خاصی می…

1,500,000 تومان
37%
تخفیف

دوره حساس سازی پنهان

بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان

دوره حساس سازی پنهان از سلسله دروس فنون درمان

220,000 تومان
34%
تخفیف

دوره صورت بندی موردی شناختی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

دوره آموزشی صورتبندی موردی از سلسله دروس کاربردی ارزیابی بالینی

380,000 تومان
22%
تخفیف

دوره فعال سازی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره فعال سازی رفتاری از سلسله دروس فنون درمانی و مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی است.

350,000 تومان

دوره مشاوره و درمان شکست عاطفی/عشقی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری نظریه دلبستگی بالبی: شکل گیری الگوهای دلبستگی نظریه عشق…

1,500,000 تومان
38%
تخفیف

دوره مصاحبه تشخیصی

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

دوره مصاحبه تشخیصی از سلسله دورس ارزیابی بالینی

480,000 تومان
پایان نامه
33%
تخفیف

دوره مقاله نویسی و نگارش پایان نامه

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ در این دوره اصول و راهبردهای نگارش پروپزال یا طرح پژوهشی،…

1,000,000 تومان
40%
تخفیف

دوره مهارت های ارتباطی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره مهارت های ارتباطی از سلسله دروس فنون درمان و از مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی است.

450,000 تومان
40%
تخفیف

دوره مهارت های جرأتمندی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره مهارت های جرأتمندی از سلسله دروس فنون درمان و از مهارت های ده گانه سازمان بهداشت جهانی است

450,000 تومان