فرزندپروری
40%
تخفیف

آموزش مدیریت والدینی (PMT) : آموزش فرزندپروری

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ سرفصل های آموزش مدیریت والدینی (PMT) : آموزش شیوه های تربیت…

1,500,000 تومان
خیانت
40%
تخفیف

درمان خیانت و پیمان‌شکنی زناشویی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری مدل نظری درمان یکپارچه نگر ارزیابی بالینی صورت بندی…

1,500,000 تومان
40%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری استرس پس از سانحه (PTSD)

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
اضطراب
40%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی درمان رویارویی، مدل هافمن…

1,500,000 تومان
افسردگی
40%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری افسردگی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ سرفصل های درمان شناختی رفتاری افسردگی مبانی نظری چیستی افسردگی مدل…

1,500,000 تومان
پنیک
40%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟  سرفصل های درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا مبانی نظری درمان…

1,500,000 تومان
وسواس
40%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری وسواسی جبری(OCD)

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ سرفصل های درمان شناختی وسواسی جبری مدل های تبیینی و نظری…

1,500,000 تومان
27%
تخفیف

دوره جامع آسیب شناسی روانی (ترم۱)

بدون امتیاز 0 رای
2,200,000 تومان

آموزش جامع آسیب شناسی روانی مناسب برای روانشناسان، مشاوران و روانپزشکان

2,200,000 تومان
دوره جامع خانواده (CFC)
32%
تخفیف

دوره جامع خانواده (CFC)

بدون امتیاز 0 رای
6,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مشاوره ازدواج مشاوره و درمان شکست عاطفی/عشقی (سندرم ضربه عشق) زوج…

6,500,000 تومان
36%
تخفیف

دوره حساس سازی پنهان

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره حساس سازی پنهان از سلسله دروس فنون درمان

350,000 تومان
38%
تخفیف

دوره صورت بندی موردی شناختی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

دوره آموزشی صورتبندی موردی از سلسله دروس کاربردی ارزیابی بالینی

480,000 تومان
35%
تخفیف

دوره فعال سازی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

دوره فعال سازی رفتاری از سلسله دروس فنون درمانی و مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی است.

550,000 تومان
31%
تخفیف

دوره مصاحبه تشخیصی

بدون امتیاز 0 رای
680,000 تومان

دوره مصاحبه تشخیصی از سلسله دورس ارزیابی بالینی

680,000 تومان
35%
تخفیف

دوره مهارت های ارتباطی

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

دوره مهارت های ارتباطی از سلسله دروس فنون درمان و از مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی است.

550,000 تومان
40%
تخفیف

دوره مهارت های جرأتمندی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره مهارت های جرأتمندی از سلسله دروس فنون درمان و از مهارت های ده گانه سازمان بهداشت جهانی است

450,000 تومان