27%
تخفیف

دوره جامع آسیب شناسی روانی (ترم۱)

بدون امتیاز 0 رای
2,200,000 تومان

آموزش جامع آسیب شناسی روانی مناسب برای روانشناسان، مشاوران و روانپزشکان

2,200,000 تومان
افسردگی، اضطراب
32%
تخفیف

دوره جامع درمان شناختی رفتاری (CBT)

بدون امتیاز 0 رای
6,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا درمان شناختی رفتاری افسردگی  درمان…

6,500,000 تومان
36%
تخفیف

دوره حساس سازی پنهان

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره حساس سازی پنهان از سلسله دروس فنون درمان

350,000 تومان
38%
تخفیف

دوره صورت بندی موردی شناختی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

دوره آموزشی صورتبندی موردی از سلسله دروس کاربردی ارزیابی بالینی

480,000 تومان
35%
تخفیف

دوره فعال سازی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

دوره فعال سازی رفتاری از سلسله دروس فنون درمانی و مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی است.

550,000 تومان
31%
تخفیف

دوره مصاحبه تشخیصی

بدون امتیاز 0 رای
680,000 تومان

دوره مصاحبه تشخیصی از سلسله دورس ارزیابی بالینی

680,000 تومان
35%
تخفیف

دوره مهارت های ارتباطی

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

دوره مهارت های ارتباطی از سلسله دروس فنون درمان و از مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی است.

550,000 تومان
40%
تخفیف

دوره مهارت های جرأتمندی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره مهارت های جرأتمندی از سلسله دروس فنون درمان و از مهارت های ده گانه سازمان بهداشت جهانی است

450,000 تومان