اضطراب
29%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی درمان رویارویی، مدل هافمن…

2,500,000 تومان
اضطراب فراگیر (GAD)
29%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری اضطراب فراگیر (GAD)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
پنیک
29%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟  سرفصل های درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا مبانی نظری درمان…

2,500,000 تومان
افسردگی، اضطراب
24%
تخفیف

دوره جامع درمان شناختی رفتاری (CBT)

بدون امتیاز 0 رای
9,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا درمان شناختی رفتاری افسردگی  درمان…

9,500,000 تومان