وکسلر
37%
تخفیف

دوره اجرا و تفسیر آزمون هوشی وکسلر کودکان و نوجوانان-نسخه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
950,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ ارزیابی بالینی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که یک…

950,000 تومان
40%
تخفیف

دوره جامع آسیب شناسی روانی (ترم۱)

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

آموزش جامع آسیب شناسی روانی مناسب برای روانشناسان، مشاوران و روانپزشکان

1,200,000 تومان

دوره جامع مشاوره ازدواج

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری چرا عاشق می شویم؟ چرا عاشق شخص خاصی می…

1,500,000 تومان
37%
تخفیف

دوره حساس سازی پنهان

بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان

دوره حساس سازی پنهان از سلسله دروس فنون درمان

220,000 تومان
34%
تخفیف

دوره صورت بندی موردی شناختی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

دوره آموزشی صورتبندی موردی از سلسله دروس کاربردی ارزیابی بالینی

380,000 تومان
22%
تخفیف

دوره فعال سازی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره فعال سازی رفتاری از سلسله دروس فنون درمانی و مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی است.

350,000 تومان

دوره مشاوره و درمان شکست عاطفی/عشقی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری نظریه دلبستگی بالبی: شکل گیری الگوهای دلبستگی نظریه عشق…

1,500,000 تومان
38%
تخفیف

دوره مصاحبه تشخیصی

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

دوره مصاحبه تشخیصی از سلسله دورس ارزیابی بالینی

480,000 تومان
پایان نامه
33%
تخفیف

دوره مقاله نویسی و نگارش پایان نامه

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ در این دوره اصول و راهبردهای نگارش پروپزال یا طرح پژوهشی،…

1,000,000 تومان
40%
تخفیف

دوره مهارت های ارتباطی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره مهارت های ارتباطی از سلسله دروس فنون درمان و از مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی است.

450,000 تومان
40%
تخفیف

دوره مهارت های جرأتمندی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره مهارت های جرأتمندی از سلسله دروس فنون درمان و از مهارت های ده گانه سازمان بهداشت جهانی است

450,000 تومان