خانواده درمانی ساختاری
40%
تخفیف

خانواده درمانی ساختاری

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
40%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری استرس پس از سانحه (PTSD)

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ سرفصل های درمان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) مبانی نظری…

1,500,000 تومان
اضطراب
40%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی درمان رویارویی، مدل هافمن…

1,500,000 تومان
اضطراب فراگیر (GAD)
40%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری اضطراب فراگیر (GAD)

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
افسردگی
40%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری افسردگی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ سرفصل های درمان شناختی رفتاری افسردگی مبانی نظری چیستی افسردگی مدل…

1,500,000 تومان
پنیک
40%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟  سرفصل های درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا مبانی نظری درمان…

1,500,000 تومان
وسواس
40%
تخفیف

درمان شناختی رفتاری وسواسی جبری(OCD)

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ سرفصل های درمان شناختی وسواسی جبری مدل های تبیینی و نظری…

1,500,000 تومان
دوره جامع خانواده (CFC)
32%
تخفیف

دوره جامع خانواده (CFC)

بدون امتیاز 0 رای
6,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مشاوره ازدواج مشاوره و درمان شکست عاطفی/عشقی (سندرم ضربه عشق) زوج…

6,500,000 تومان
افسردگی، اضطراب
32%
تخفیف

دوره جامع درمان شناختی رفتاری (CBT)

بدون امتیاز 0 رای
6,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا درمان شناختی رفتاری افسردگی  درمان…

6,500,000 تومان
زوج درمانی
40%
تخفیف

زوج درمانی شناختی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ سرفصل های زوج درمانی شناختی رفتاری مبانی نظری نظریه شرطی سازی…

1,500,000 تومان