وکسلر
37%
تخفیف

دوره اجرا و تفسیر آزمون هوشی وکسلر کودکان و نوجوانان-نسخه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
950,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ ارزیابی بالینی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که یک…

950,000 تومان
38%
تخفیف

دوره صورت بندی موردی شناختی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

دوره آموزشی صورتبندی موردی از سلسله دروس کاربردی ارزیابی بالینی

480,000 تومان
31%
تخفیف

دوره مصاحبه تشخیصی

بدون امتیاز 0 رای
680,000 تومان

دوره مصاحبه تشخیصی از سلسله دورس ارزیابی بالینی

680,000 تومان