دوره جامع خانواده (CFC)

بدون امتیاز 0 رای
16,000,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ دوره جامع مشاوره ازدواج دوره مشاوره و درمان شکست عاطفی (سندرم…

16,000,000 تومان

دوره جامع مشاوره ازدواج

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

چه آموزش هایی در این دوره ارائه می شود؟ مبانی نظری چرا عاشق می شویم؟ چرا عاشق شخص خاصی می…

1,500,000 تومان